Szakmai kapcsolatok:

Együttműködési megállapodás

Együttműködő felek:

1. Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Szövetsége (KVISZ)

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 95.

Képviselő: Bóta József Sándor elnök

2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

1052 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Képviselő: Dr. Parragh László elnök

3. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ)

1074 Budapest, Munkás u. 9

Képviselő: Pető István elnök

4. Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos út 69-71.

Képviselő: Dr. Antalffy Gábor ügyvezető elnök

Az együttműködés célja:

Az együttműködő felek munkájának hatékony segítése a közös célok érdekében. A minőségi és színvonalas szakképzés és továbbképzés feltételeinek kialakítása.

Az együttműködés főbb területei:

 • A kereskedelmi, vendéglátó és idegenforgalmi szakképzés és továbbképzés vonatkozásában:
 • A szakképzés (beleértve a felnőttképzést is) és a továbbképzés tartalmi és formai követelményeinek kidolgozásába egymás szakértőit bevonják;
 • A vizsgakövetelmények és a vizsgák szervezésében szakembereik kölcsönös konzultációjával segítik elő a színvonalas, eredményes vizsgáztatást;
 • Együttműködnek a mestervizsgák követelményeinek összeállításában;
 • Együttműködnek a mestervizsgákra történő felkészítő tanfolyami programok kialakításában;
 • Egymás szakembereinek a tevékeny bevonásával segítik és bonyolítják a mestervizsgákat;
 • A hazai és nemzetközi versenyek, szakmai bemutatók vonatkozásában:
 • Szakembereik bevonásával közösen megvitatják a versenyek célját, tartalmát, formáját és díjazását;
 • Versenyeket hirdetnek meg és szerveznek
  • Szakmunkás tanulóknak
  • Gyakorló felnőtt szakembereknek
  • Nemzetközi - elsősorban EU-s - relációban, tanulói és felnőtt kategóriában
 • Saját kapcsolatrendszerükön keresztül szervezik a gazdasági és egyéb szereplők támogatási körének kiépítését az anyagi alapok kialakítása és bővítése céljából.
 • Tevékenységük során különös hangsúlyt fektetnek a magyar gasztronómiai hagyományok gondozására és elősegítik azok továbbörökítését.
 • Szakmai kiadványok, közösségi és média kapcsolatok vonatkozásában:
 • Szakmai oktatási anyagokat állítanak össze a szakmunkásképzés, a mesterképzés, valamint szakmai továbbképzés céljából, melyeket kölcsönösen véleményezik;
 • Egymás kiadványaiban (újság, tájékoztató anyag) helyet biztosítanak az együttműködő felek megjelenéséhez;
 • Szakmai kiadványaikat 1-1 példányban eljuttatják egymás részére;
 • Saját csatornáikon keresztül egymást tájékoztatják és segítik az információáramlást;
 • Segítik egymás médiakapcsolatának kialakítását és megjelenési lehetőségét;
 • Más szervekkel, szervezetekkel kapcsolatos tárgyalásaikon egymás érdekeit képviselik és erősítik.
 • Évi egy alkalommal az együttműködő szervezetek képviselői értékelik az előző időszak alatt végzett munkát, és elfogadják a következő évi ütemtervet.

A megállapodást mint akaratukkal megegyezőt a felek aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy azt egyoldalúan egyik fél sem mondhatja fel.

Eger, 2007. június 1.

Bóta József Sándor
KVISZ képviselője
Dr. Parragh László
MKIK képviselője
Pető István
MNGSZ képviselője
Dr. Antalffy Gábor
KISOSZ képviselője