KVISZ programtervezet
2007.

1.) A 2006. évi közgyűlés határozata értelmében felül kell vizsgálni az aktív tagságot és minden tagunktól megerősítést kell kérnünk.

A tagság fenntartásának feltétele a tagdíj határidőre történő befizetése.

Az első félévi tagdíj és a tagság megerősítésére (e-mailben) értesítést kap minden tagiskola, ill. minden profil-azonos intézmény.

Határidő: 2007. március 10.

Felelős: Bóta József elnök

2.) El kell készítenünk a KVISZ honlapját és ezen keresztül folyamatosan tájékoztatást kell biztosítani tagjainknak.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: Bóta József elnök

3.) Összevont vezetőségi ülést kell tartanunk a régi vezetőséggel kibővülve.

Az ülés tervezett időpontja: 2007. március 23-24.

Helye: Alsóörs Szandra Panzió (www.szandrapanzio.hu)

Felelős: Mayer Gyula titkár

4.) Megállapodást kell kötnünk a szakmai képzések, tanulóversenyek és szakmai kompetenciák együttes és egymást támogató képviseletére és érdekeink folyamatos egyeztetésére és összehangolására.

 • A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel (MNGSZ)
 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK)
 • A Kisiparosok Országos Szövetségével (KISOSZ)

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: Bóta József elnök

5.) Az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok

Felmerülő problémák egyeztetése, struktúrák felépítése

 • Szakmák és modulok
 • Helyi programok, helyi tantervek kidolgozása
 • Program modulok - tantárgyasítása

Iskolákból kialakított team-et kell kialakítani, önkéntességi alapon

4-5 fős, melybe tagintézmények delegálnak 1-1 főt, az iskolai tagokból delegált csapat vállalja a programok helyi tantervi kidolgozását, elemzi és összegzi az új OKJ-vel kapcsolatos problémákat tagozatonként:

 • Kereskedelmi
 • Idegenforgalmi
 • Vendéglátás

Ugyanakkor egy másik team (kontroll-csoport) (4-5 fős önkéntes alapon) vállalja a programalkotó team munkájának felülvizsgálatát.

A két alkotó csoportba iskolai tagokat delegálnak a vezetőségi tagok.

A csoportok koordinálására és megszervezésére felkértük Ónódi Ferenc volt titkárunkat.

Határidő: 2007. május 31.

6.) Szakmai tanulóversenyek szervezése

A KVISZ az MNGSZ-szel ill. a KISOSZ-szal közösen dolgozzon ki egy hazai, esetleg egy nemzetközi tanulóverseny-forgalmat, amelyet az SZKTV mintájára továbbviszünk.

Az alapszakmákban:

1. lépésként: vendéglátós szakmákban (szakács, pincér, cukrász)

Határidő: 2007. augusztus 31.

2. lépésként: kereskedelmi alapszakmákban (bolti eladók)

Határidő: 2007. október 31.

Az SZMSZ kidolgozásának koordinátora: Ónódi Ferenc szakértő

Az alapszakmai versenyek kidolgozásában vegyenek részt:

 • A vendéglátós versenyeknél: Szalai Imre alelnök
 • A kereskedelmi versenyeknél: Kristóf Lajos alelnök
 • Az MNGSZ részéről: Németh József alelnök
 • A KISOSZ részéről:

Szempontok:

 • A verseny lebonyolítása nemzetközi zsűrivel történjen.
 • Nemzetközi minősítésű bizonyítványt kapjanak a győztesek, ill. a megfelelő pontszámot elért tanulók (Europass bizonyítvány).
 • A verseny helyezése után a győztes(ek) külföldi gyakorlati lehetőséget kapjanak jutalmul a hátralévő pár hónapos tanulóidőre.

7.) A KVISZ 2007. évi közgyűlés tervezett időpontja és helye:

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

6500 Baja, Köztársaság tér 1.

Házigazda: Farkas Attila igazgató úr

Tervezett időpont: 2007. október második fele!

8.) Nemzetközi Vendéglátós Akadémia programjának kidolgozása az MNGSZ-szel közösen, amely lehetőséget teremt egyrészt a fiatal szakmunkásoknak, másrészt a vendéglátói alapszakmákat oktató szakoktatóknak európai tapasztalat szerzésére!

Határidő: 2007. december 31.

Felelős:

 • KVISZ részéről: Bóta József Sándor elnök és Mayer Gyula titkár
 • MNGSZ részéről: Németh József
 • Koordinátor tanácsadó: Ónódi Ferenc szakértő

Eger, 2007. február 16.

A tervezetet összeállították:

Bóta József Sándor Mayer Gyula Ónódi Ferenc
elnök titkár volt titkár